Contributie

Categorie: Website

LiSB contributieregeling

1. Een lidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 30 september van het volgende jaar. Hierop bestaan twee uitzonderingen:

a). Voor overleden leden is de vereniging vanaf de 1e van de volgende maand na de overlijdensdatum geen contributie meer verschuldigd voor het overleden lid.

b.) Wordt een reeds afgemeld lid hoofdlid bij een andere KNSB schaakvereniging, dan is vanaf het eerstvolgende kwartaal (na aanmelding) de nieuwe vereniging contributieplichtig.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Indien een lid niet voor 1 oktober is afgemeld bij de KNSB, dan wordt hij/zij geacht lid te zijn voor een hele nieuwe periode van een jaar

2. Voor leden die gedurende het seizoen lid worden is naar rato contributie verschuldigd. De berekening gebeurt op maandbasis. Voor leden die gedurende het jaar opzeggen, geldt dat tot en met de eerstvolgende 30 september contributie verschuldigd is. Nieuwe leden worden vanaf de eerstvolgende maand in de telling meegenomen. Leden die binnen drie maanden na afmelding weer op de ledenlijst van dezelfde schaakvereniging voorkomen, worden geacht onafgebroken lid van die schaakvereniging te zijn geweest.

3. Jeugdleden die tijdens het lidmaatschapsjaar per 1 januari door de KNSB als senior worden beschouwd, zijn vanaf 1 januari de seniorcontributie verschuldigd.

4. De door de aangesloten verenigingen (en persoonlijke leden) te betalen contributie wordt (achteraf) per kwartaal vastgesteld aan de hand van het gemiddelde ledental, zoals die blijkt uit de ledenadministratie van de KNSB in de maanden van dat kwartaal. Het ledental op de 1e dag (0.00 uur) van de betreffende maanden is bepalend.

Per 1 januari 2022 wordt er niet meer met het gemiddelde van 3 maanden, maar met 1 peildatum per kwartaal gerekend.

5. Tarieven per 1 oktober 2021:

 LiSB tarieven

p/j

p/kw

 

 Senioren

53,28

13,32

afgerond

 Jeugd

30,27

7,57

afgerond

 Dubbelleden

0,00

0,00

 

 

per 1 januari 2022 komt er nog 21% BTW bovenop

 

 

 KNSB tarieven

p/j

p/kw

 

 Senioren

44,48

11,12

afgerond

 Jeugd

22,25

5,56

afgerond

 Dubbelleden

0,00

0,00

 

 Bijdrage MEC (per betalend lid)

0,60

0,15

 

 

per 1 januari 2022 komt er nog 21% BTW bovenop

Opmerking: omdat de KNSB de kosten aan het herberekenen is, kan het zijn dat de tarieven per 1  januari 2022 iets lager worden, maar dat is nog onzeker.