Paul van der Sterren gehuldigd

Categorie: Algemeen Nieuws

Grootmeester Paul van der Sterren is gehuldigd als nieuw benoemd erelid van de Limburgse Schaakbond.

Met Paul van der Sterren is overleg geweest wanneer hij graag de huldiging als erelid zou willen laten doen en hij koos voor Venlo; in overleg ook met de Venlose Schaak Vereniging is gekozen voor een clubavond van de Venlose SV en wel op donderdag 6 november. Paul heeft een bijzondere band met Venlo. Hij is geboren en getogen in Venlo (geb. 17 maart 1956) en is erelid van de Venlose Schaak Vereniging.

Het programma op donderdag 6 november in het clublokaal van de Venlose SV begon om 20.00 uur. De avond was zeer druk bezocht, vooral door leden van de Venlose Schaak Vereniging. De avond werd geopend door voorzitter Frank Clevers van de Limburgse Schaakbond, die de volle zaal toesprak en zich daarbij uiteraard in het bijzonder richtte tot de tot erelid benoemde grootmeester, die werd vergezeld door partner Hanneke. De voorzitter stond onder meer uitgebreid stil bij de verdiensten van grootmeester Paul van der Sterren voor het schaken in Limburg. Paul werd op uitzonderlijk jonge leeftijd Kampioen van Limburg. Hij was een uitzonderlijk toptalent. Hij was nog maar 15 jaar toen hij in 1971 provinciaal kampioen werd bij de volwassenen. Het eerste jaar was dat met een score van 5½ uit 8. In 1972, 1973 en 1974 werd hij opnieuw kampioen en dat deed hij met fantastische scores, 7½ uit 8, 6 uit 6 en 8½ uit 9.

De voorzitter stak zijn bewondering voor grootmeester Van der Sterren niet onder stoelen of banken. Paul van der Sterren is altijd een voorbeeldspeler geweest, een voorbeeld en stimulans, nooit controversieel al had hij ook wel zijn principes en duidelijke opvattingen. Hij heeft altijd een band gehouden met Limburg en Venlo in het bijzonder. Je kunt Paul wel weghalen uit Limburg, maar Limburg niet uit Paul. Hij is altijd graag teruggekomen naar Limburg en heeft altijd graag klaargestaan voor Limburg. De LiSB is trots op deze persoon die hooglijk gewaardeerd wordt en dan ook benoemd is tot erelid van de LiSB, hij is een boegbeeld voor het schaken in Limburg geweest, het is belangrijk om zo'n boegbeeld te hebben als voorbeeld voor de jeugd en voor de publiciteit.

Hij is de sterkste Limburgse schaker ooit en de enige die beroepsschaker is geweest. Hij deed maar liefst 25x mee aan het NK en werd tweemaal kampioen van Nederland (in 1985 en 1993). In 1993 eindigde hij in het Interzone-toernooi van Biel als gedeeld tweede en plaatste zich daarmee voor de kandidatenmatches. Hij verloor de kwartfinale van Gata Kamsky. Niettemin: daarmee kwam Paul van der Sterren na Euwe en Timman het verst in de klassieke WK-cyclus.

Van 1982 tot 2000 speelde hij acht maal mee het het Nederlandse Olympiadeteam. In 2001 stopte hij met wedstrijdschaken. In 2010 maakte hij zijn comeback in de KNSB-competitie. Wat bijvoorbeeld Jan Timman was voor de KNSB (Timman is erelid van de KNSB) is Paul van der Sterren voor de LiSB. Limburg is trots op Paul van der Sterren en na wat hij gedurende zo'n 40 jaar voor het schaken heeft betekend, krijgt hij nu iets terug: erelid van de LiSB. Voorzitter Clevers van de LiSB memoreerde voorts ook nog de vele werken die Paul van der Sterren nalaat: de openingsboeken, de biografie en het boek over zijn comeback; daarnaast zijn vele artikelen in tijdschriften en boeken. De voorzitter betitelde Paul van der Sterren als een van de beste schaakschrijvers van Nederland in de categorie Donner, Krabbé, Ligterink en Ree.

Aansluitend kreeg Paul van der Sterren de geschenken overhandigd die bij deze onderscheiding horen: een oorkonde, een erespeld, een mooie bos bloemen voor Hanneke en een goede fles wijn voor een gezellige avond. In zijn dankwoord merkte Paul op dat hij met een taalkundig probleem zat, namelijk de uitdrukking "voor de eer bedanken". Natuurlijk wilde hij graag zijn erkentelijkheid tonen bij deze benoeming, maar als hij dit zou zeggen zou het juist het tegengestelde betekenen! Aansluitend besprak Paul met hulp van een demonstratiebord op zeer boeiende wijze zijn spectaculaire winstpartij tegen Victor Kortsjnoi (destijds uitdager voor het wereldkampioenschap) in het Hoogovenstoernooi van 1978. De vele toeschouwers genoten hier erg van en deden actief mee.

Na afloop werd hij voor deze interessante voordracht bedankt door voorzitter Ad Burgmans van de Venlose Schaakvereniging die hem natuurlijk ook nog hartelijk gelukwenste met zijn benoeming. Namens de vereniging bood hij hem een geschenk aan. Verder merkte hij op dat hij de website van Paul uitvoerig bekeken had en daarbij was hem opgevallen dat Paul zich veel had beziggehouden met (levens)filosofische onderwerpen. In verband hiermee droeg hij een Japans gedicht voor. 

Tot slot was er nog een gezellig samenzijn waarbij liefhebbers het nieuwste boek van Paul ("Terug in het strijdperk" uit 2014) konden aanschaffen. 

DELEN VIA:

Geen reacties op “Paul van der Sterren gehuldigd”

Laat een reactie achter

Als antwoord op Some User