Highlights van Algemene Leden Vergadering van 12 sept.

Categorie: Algemeen Nieuws

Zonder een garantie van volledigheid, geeft de secretaris alvast een aantal highlights van de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 12 september. Een uitgebreid verslag en actie- en besluitenlijst volgen later.

Het was een prima en goed bezochte vergadering, waar meningen maar zeker ook zorgen zijn gedeeld, Uiteindelijk hebben we samen de blik weer vooruit kunnen werpen. De vergadering is gehouden op zaterdag 12 september in de Merode, Merodestraat 31 in Stein.
De uitnodiging en alle vergaderstukken kunnen opgehaald worden via de volgende hyperlink: ALV 12 sept..

Hier onder de highlights, opgesteld door de secretaris van de LiSB, Jean van Kan.

1. Alle verkiesbare bestuursleden en commissieleden zijn herkozen. Guus van den Akker (Voerendaal) wordt gekozen als lid van de kascontrolecommissie 2021/2022.

2. Er zijn voor komend seizoen vier Jeugd Grand Prix toernooien gepland. Het eerste JGP-toernooi wordt georganiseerd in Tegelen, op 25 oktober 2020.

3. Het voorstel om voor de deelnemers aan de cursus schaaktrainer een vergoeding van 40 euro uit te keren is aangenomen.

4. De begroting is aangenomen, met de afspraak dat het bestuur zal onderzoeken of de afdracht voor komend seizoen omlaag kan. Daarover ontvangen de verenigingen spoedig bericht. De KNSB verhoging van 2.6% wordt in elk geval eenmalig NIET doorberekend in de LiSB contributie.

5. Voor de LiSB competitie seizoen 2020/2021 wordt gekozen voor de Corona light versie voor viertallen. Ynze Mengerink (competitieleider) zal een en ander opnieuw inventariseren en communiceren. Er zal geen gezamenlijke slotronde georganiseerd worden.

6. Er vindt komend seizoen geen KO bekertoernooi plaats. Een besluit over de rapidcompetitie wordt begin 2021 genomen, vooralsnog zal ook deze competitie geen doorgang vinden.

7. Het voorstel van SV Schaesberg (commissievorming) wordt in aangepaste vorm aangenomen. Het wordt een commissie die niet terug kijkt, maar vooruitkijkt en nieuwe initiatieven aandraagt. Ook zal er wel een lid van het LiSB bestuur in de commissie plaatsnemen. In de voorjaarsvergadering zullen het actieplan en de taakomschrijving van deze commissie gepresenteerd worden. Vooralsnog zijn er drie commissieleden: Hans Ypma, Helmer Wieringa en Ynze Mengerink. De definitieve samenstelling zal tijdens de voorjaarsvergadering 2021 gemeld worden.

8. Het logo dat via Rob Haarsma is geleverd wordt gekozen als onze nieuwe huisstijl (het oude logo maar dan “gepimpt”).

 

DELEN VIA:

Geen reacties op “Highlights van Algemene Leden Vergadering van 12 sept.”

Laat een reactie achter

Als antwoord op Some User