Buitenschaakspel op plein in wijk Céramique in Maastricht

Categorie: Algemeen Nieuws

Op Plein 1992 bij stadsbibliotheek Centre Céramique in Maastricht komt vanaf de komende zomer een buitenschaakspel met grote stukken. 

Plein 1992 is een drukbezocht plein en is het kloppend hart van Céramique, een woonwijk met fraaie woontorens, winkels, horeca (zoals de gerenommeerde zaak Coffeelovers) en het markante multifunctionele gebouw Centre Céramique waarin o.a. de stadsbibliotheek is gevestigd.

Mooi natuurlijk dat op zo'n centrale plek waar veel mensen komen, nu een buitenschaakspel komt. Er zal zeker volop gebruik van worden gemaakt door pleinschakers en langslopende liefhebbers. Ook is het uiteraard een mooi stukje schaakpromotie. Vrijwilligers zijn bereid dagelijks de schaakstukken neer te zetten en ’s avonds weer op te ruimen. Ze worden opgeborgen in een speciale kist. 

Het buitenschaakspel is een initiatief van Schaakvereniging Maastricht en Gabriëlle Heine van het CDA Maastricht. Het CDA diende hierover een motie in die werd aangenomen door de gemeenteraad (zie artikel op website CDA). Vandaag, 9 februari, heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht er een positief besluit over genomen, waarmee het dus definitief is dat het buitenschaakspel er komt. De gemeente zorgt voor de financiering.

Bij Schaakvereniging Maastricht was Helmer Wieringa (zie foto) de motor van dit project. Hij is de aanjager geweest en is vasthoudend geweest en heeft bij het CDA (Gabriëlle Heine) en bij de gemeente (wethouder Bert Jongen) een luisterend oor gevonden. 

Hier onder het persbericht van de gemeente.

Persbericht: 

Realisatie buitenschaakspel Plein 1992 medio 2021

Op 9 februari heeft het college het voorstel goedgekeurd om het buitenschaakspel op Plein 1992 te realiseren. Daarmee voert de gemeente een motie uit van de Raad die in november 2019 door het CDA is ingediend. 

De Stichting Limburg Schaakt heeft samen met vertegenwoordigers van de Schaakvereniging Maastricht een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt nu in samenwerking met de gemeente Maastricht uitgevoerd. De afspraak is dat de gemeente - Maastricht Sport - het buitenschaakspel op Plein 1992 aanlegt. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer. Zij hebben inmiddels zeven vrijwilligers gevonden die, als het weer het toelaat, de schaakstukken plaatsen en opruimen. De schaakstukken worden opgeslagen in een opbergbank naast het schaakbord. 

Betrokkenheid buurt

Dit plan is besproken met verschillende partijen rondom Plein 1992 onder andere bewoners Residence, Centre Céramique, Annex, Coffeelovers en de wijkagent. De reacties zijn positief, ook omdat men hoopt dat dit buitenschaakspel zorgt voor een positieve sfeer op het plein en overlast tegengaat. 

Officiële opening

In juli 2021 vindt de officiële opening in samenwerking met Stichting Limburg Schaakt en de Maastrichtse schaakvereniging die dan haar 100-jarig bestaan viert. Dit onder voorbehoud van de situatie rondom corona en de dan geldende maatregelen.

DELEN VIA:

Geen reacties op “Buitenschaakspel op plein in wijk Céramique in Maastricht”

Laat een reactie achter

Als antwoord op Some User