Deze pagina afdrukken
zondag, 29 september 2019 19:44

Oproep aan clubs: standpunt kenbaar maken omtrent bondscompetitie

Geschreven door

2019ALVseptHet bestuur van de LiSB roept alle verenigingen op om een standpunt in te nemen en aan het bestuur kenbaar te maken omtrent de loskoppeling van de KNSB-competitie en regionale competities.

Hier onder volgt een bericht hierover van Jean van Kan, secretaris LiSB.

Inleiding

Sinds het seizoen 2018-2019 is de KNSB-competitie uitgebreid en zijn de KNSB-competitie en de regionale competities (waaronder ook de LiSB-competitie) losgekoppeld / gescheiden.

Dat betekent dat na afloop van het seizoen de kampioen van de promotieklasse van de LiSB niet meer kan promoveren naar de KNSB. Misschien een nadeel, maar bijkomend voordeel is wel dat je aan beide competities kunt deelnemen. De LiSB- en KNSB-ronden zijn ook niet meer in hetzelfde weekend gepland.

Evaluatie

Het gaat om een pilot van twee jaar. Nu in het seizoen 2019-2020 is het tweede jaar van de pilot. Het is nu het moment om de proefperiode te evalueren. In december 2019 wordt de pilot geëvalueerd tijdens de Bondsraad van de KNSB en wordt een beslissing genomen over het vervolg.

In de aanloop naar die beslissende vergadering van de Bondsraad van de KNSB willen we als LiSB-bestuur graag de mening weten van de bij de LiSB aangesloten verenigingen. Die mening kunnen we dan ‘meenemen’ als we naar de Bondsraad gaan.

Standpunt verenigingen

We willen alle verenigingen hierbij vragen om een goede achterbanraadpleging te organiseren en vervolgens als vereniging een standpunt in te nemen. Dit standpunt dient zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 november 2019, per e-mail aan mij kenbaar gemaakt te worden. Een eventuele toelichting op het standpunt is zeker welkom.

Door tellen van de standpunten en deze te verrekenen met de  LiSB stemlijst zal het LiSB standpunt bepaald worden.

ALV op 21 september

Overigens hebben we dit onderwerp ook reeds besproken tijdens de ALV op 21 september jl. Het bleek dat de loskoppeling/scheiding van de competities voor de een welkom is; hij/zij kan meer schaken. Voor de ander is het een bedreiging, omdat meer mogelijkheden in de KNSB kunnen leiden tot uitholling van de LiSB-competitie. Er is inderdaad sprake van een daling in het aantal deelnemers aan de LiSB-competitie. Anderzijds is het aantal borden (alle KNSB en LiSB competities bij elkaar) dat bezet wordt door Limburgse schakers toegenomen.

Schaakvereniging De Postertoren wilde een motie in stemming brengen om de scheiding terug te draaien. Deze kon niet doorgaan, omdat de vertegenwoordigers van de verenigingen geen achterbanraadpleging hebben kunnen uitvoeren (de motie was niet tijdig ingediend).

In afwachting van jullie reactie. Met vriendelijke groet, Jean van Kan, secretaris LiSB

 

OP DE FOTO: deze foto is genomen tijdens de ALV van 21 september.

 

Laatst aangepast op zondag, 29 september 2019 19:48