vrijdag, 20 september 2019 11:50

Vergaderstukken ALV 21 september: correctie in financieel overzicht

Geschreven door

2018bestuurLiSBOp zaterdag 21 september wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Limburgse schaakbond gehouden in Stein.

Er is een correctie in het financieel overzicht. We hebben zojuist een nieuw bestand (pdf) geüpload van het financieel overzicht. In het oorspronkelijk document was per abuis de balans per 30/6/17 gekopieerd i.p.v. de balans van 30/6/18 (dit heeft overigens geen invloed op het resultaat van het afgelopen boekjaar). Voor de vergaderstukken klik hier

Onze bond heeft 2x per jaar een algemene vergadering: in het voorjaar en in het najaar.

De locatie van de najaarsvergadering op zaterdag 21 september 2019 is Merode, Merodestraat 31, 6171 XM Stein. Aanvang is 10.30 uur. Het bestuur hoopt de vergadering kort, krachtig en relevant te houden en tijdig af te sluiten (streven is 12.00 / 12.30 uur).

OP DE FOTO: het bestuur van de LiSB, linksboven voorzitter Walter Kunstek en dan met de klok mee secretaris Jean van Kan, competitieleider Ynze Mengerink en penningmeester Arthur Hendrickx.

Afgevaardigden

Voor deze vergadering worden de afgevaardigden en plv. afgevaardigden van de bij de LiSB aangesloten clubs uitgenodigd. Regels omtrent bijwonen van de vergaderingen zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.

Gezien de onderwerpen en het belang van de mogelijkheid om met elkaar te kunnen discussiëren over een aantal onderwerpen, zou het bestuur het zeer op prijs stellen wanneer alle verenigingen minimaal 1, maar liefst meer, leden naar deze ALV afvaardigen. Het stemrecht ligt uiteraard bij de afgevaardigden, maar dat neemt niet weg dat andere leden (al dan niet bestuur) ook welkom zijn! Zeker bij deze ALV, die in het teken staat van een aantal discussiepunten met het oog op de toekomst.

Gezien de onderwerpen stelt het bestuur met name de aanwezigheid van medewerkers wedstrijdzaken en medewerkers jeugdzaken op prijs! Een van de stukken bevat een eerste aanzet (nog niet voor inhoudelijke discussie) om te komen tot een andere vorm van afgevaardigden, waarin meer ruimte is voor wisselingen en het kiezen van specialisten. 

Een greep uit de agendapunten

Wat betreft de inhoud is deze ALV zeker de moeite waard! Een greep:

- Recapituleren en aftikken afspraken voorjaarsvergadering

- Prijsuitreikingen

- Een kandidaat voor de positie van LiSB jeugdleider

- Plannen voor de jeugd, onze toekomst

- Een nieuw wedstrijdreglement

- Op weg naar het 100-jarig bestaan van de LiSB

- Vrijwilligerstreffen

Het voorstel wijziging statuten en reglementen is een eerste voorzet. Er is nog geen inhoudelijke discussie over gevoerd, die willen wij voeren tijdens de voorjaarsvergadering 2020. Tevens wil het bestuur nog met een aantal personen hierover praten. Voor nu is het puur ter informatie en een uitnodiging om alvast erover na te denken. Het is geen agendapunt voor deze ALV, wel voor de volgende ALV.

Prijsuitreiking

Daarnaast is het verzoek aan de verenigingen om (vertegenwoordigers van) de kampioenen van de LiSB bondscompetitie 2018/2019 uit te nodigen voor deze ALV. Tijdens de ALV vindt de prijsuitreiking plaats.

Vergaderstukken

Vergaderstukken van eerdere vergaderingen zijn als volgt terug te vinden: ga naar de beginpagina van deze website en kijk rechtsboven bij 'Archief'. Als je op 'Archief' gaat 'staan', opent een menu en zie je onderaan 'Vergaderingen'. Als je op 'Vergaderingen' gaat 'staan' opent een nieuw menu en wijst het zich verder vanzelf. Beschikbaar zijn alle notulen sinds de oprichting van de LiSB in 1927. Verder de vergaderstukken van de ALV's van de laatste vijf jaar.

Laatst aangepast op vrijdag, 20 september 2019 11:58

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Alex Vinken banner

Bekijk ook onze facebook pagina.

facebook pagina logo lisb 

 

png bpb.fw

 

png ispw.fw

Ga naar boven