Lidmaatschap voordelen

Lid van een vereniging en van de bond

Schakers zijn lid van een vereniging. Doordat dit een vereniging is, die is aangesloten bij een regionale bond (in Limburg: de Limburgse Schaakbond) en de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond, is de schaker tevens lid van de bond. De verenigingen zijn statutair verplicht al hun leden bij de bond aan te melden. Van de contributie die de schaker aan de vereniging betaalt, wordt door de vereniging een deel afgedragen aan de regionale bond die op haar beurt weer een deel daarvan afdraagt aan de landelijke bond.

Een schaker heeft bij zijn club natuurlijk het beste zicht op wat met zijn geld gebeurt. Wat de bond met dat geld doet, is iets verder weg. Daarom zetten we hier een reeks punten op een rijtje om duidelijk te maken wat het belang is van het aangesloten zijn bij de bond en dus het financieel bijdragen aan die organisatie. We noemen hier de voordelen van het georganiseerd-zijn in z'n geheel, dat wil zeggen het schaken in verenigingsvorm en binnen de organisatie van de bond.

Zie tevens artikel KNSB-blad 'Schaakmagazine'

Opleidingen

Binnen de bond worden opleidingen verzorgd tot bijvoorbeeld: 

- Wedstrijdleider

- Indelingsdeskundige

- Scheidsrechter

- Nationaal Arbiter

- Internationaal Arbiter

- Schaakleraar 

Voor meer informatie zie website KNSB

Schaaklessen

Door de opleidingen worden personen deskundig gemaakt voor het leiden van wedstrijden of om schaaklessen te verzorgen. Schaaklessen worden op tal van plaatsen gegeven, o.a.:

- op scholen

- bij verenigingen

- bij instellingen

De cursisten kunnen worden opgeleid voor een diploma. Dit gebeurt via een Stappenmethode. Deze schaaklesmethode is ontworpen door Rob Brunia en Cor van Wijgerden, resp. pedagoog en onderwijskundige). Zij hebben met deze methode internationale faam verworven. Er zijn tevens regionale en landelijke jeugdtoptrainingen. De diploma’s kunnen bij de bond verkregen worden. De bond levert een examinator.

Competities

Leden van schaakverenigingen spelen tijdens hun clubavond een interne (club-)competitie. Maar natuurlijk wil men ook wel eens tegen leden van andere verenigingen schaken. Dat kan in competitieverband binnen de eigen provincie en landelijk. In Limburg wordt een bondscompetitie voor teams georganiseerd op alle niveaus:

- Promotieklasse

- 1e klasse

- 2e klasse

- 3e klasse

Teams die vanuit deze Limburgse competitie promoveren, komen terecht in de competitie van de KNSB. Deze is onderverdeeld in:

- Meesterklasse

- 1e klasse

- 2e klasse

- 3e klasse

Tevens zijn er in Limburg extra bekercompetities voor teams: een competitie met een knock-out systeem waarbij "mindere" teams de kans krijgen ook eens tegen sterkere teams uit te komen; daarnaast een competitie waarbij wordt gespeeld met een ander, versneld speeltempo (rapid).

Wedstrijden, toernooien en kampioenschappen

Voor schakers individueel en in teamverband worden het hele jaar wedstrijden georganiseerd. Er zijn evenementen speciaal voor:

- jeugd (in diverse leeftijdsgroepen)

- volwassenen

- 50-plussers

Deze evenementen worden georganiseerd door verenigingen of door de bond. Er worden kampioenschappen van Limburg gehouden voor teams en individueel, zowel in het snelschaken als in het schaken met normale bedenktijd. Via de Limburgse kampioenschappen kan men zich plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen.

Ratinglijst

De resultaten van de bondswedstrijden worden, als service van de bond, voor de spelers bijgehouden en er wordt berekend hoe hoog de 'rating' van een speler is. De Elo-rating is de speelsterkte, uitgedrukt in punten. Deze lijsten worden voortdurend bijgewerkt en regelmatig gepubliceerd. Zie website KNSB

Informatie

Een vereniging informeert haar leden via bulletins, een clubblad of een website op het internet. De Limburgse Schaakbond informeert haar leden, o.a. door middel van een actuele website met alle laatste nieuws en informatie over het schaken in Limburg, www.lisb.nl

Van de KNSB ontvangen alle leden 6x per jaar het landelijke schaakblad "Schaakmagazine" met informatie, verslagen, uitslagen, partijen en lezenswaardige artikelen uit het hele land. Dit blad wordt naar alle leden thuis gestuurd. Voorts heeft de KNSB een actuele site op internet met alle schaaknieuws uit heel Nederland. Al deze publicaties zijn voor de leden gratis.

Voorts bevordert de bond publiciteit voor het schaken in de media,

Sponsoring

De regionale en landelijke bond doen aan advertentie- en sponsorwerving. Zo worden gelden binnengehaald voor het organiseren van evenementen waar de leden profijt van hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld ook interessante toptoernooien of simultaans plaatsvinden.

Verenigingsondersteuning

Het landelijk bondsbureau verstrekt informatie en biedt service op allerlei gebied. Ook het bestuur van de regionale bond stelt graag kennis en ervaring ter beschikking van de leden. 

Materialen en artikelen

- Een club kan een collectieve verzekering voor het materiaal afsluiten.

- Er kan centraal materiaal worden ingekocht waardoor de club goedkoper uit is.

Bij de KNSB zijn voor aantrekkelijke prijzen artikelen te koop zoals bretels, speldjes, tuinspelen, buttons, stropdassen, demonstratieborden, klokken, borden, stukken, lesmateriaal, ratinglijsten, notatieformulieren, etc. etc.

En verder...

- is in Amsterdam het Max Euwe Centrum, waar men kan genieten van de geestelijke en materiële nalatenschap van oud-wereldkampioen Max Euwe. Er is tevens een enorme bibliotheek ter beschikking.

- onderhoudt de bond contacten met de Nederlandse Sport Federatie en het ministerie, hetgeen belangrijk is voor verstrekking van overheidssubsidie.

Zoeken

Facebook Pagina

Bekijk ook onze facebook pagina.

facebook pagina logo lisb

Aankomende activiteiten

Ga naar boven